Styrelseprotokoll, årsmöte och vatten

Styrelseprotokollet från den 8 februari finns nu på hemsidan. Vi väntar fortfarande på offerter på infrastrukturen. Preliminärt kommer årsmötet att äga rum den 24 mars 2018.

När det gäller vattenfrågan fick ni ju mail rörande den stora läckan vilket gjorde att vi inte kunde dricka vattnet ett par dagar. Vårt vatten kommer fortfarande via bypass för att få högre tryck i systemet.

Enligt Ayuntamientot har de åtgärdat de fel som funnits i vår Urbanisation den 21 jan. Så om ni fortfarande har problem med vattenleverans bör detta anmälas dels till styrelse och dels till Ayuntamientot.

Styrelseprotokoll från möte 5 juli finns på hemsidan

Styrelsen hade tidigare träffat arkitekten (2017-06-19) som var klar med sin rapport. Rapporten som är på 400 sidor med diverse ritningar ska först passera Ayuntamientot, därefter kan den skickas in  till  arkitektcollegium i Malaga för godkännande. Efter detta kan vi ta ställning till de föreslagna arbetena och gå vidare med en extraordinarie stämma.